35 ست باورنکردنی آیکن رایگان فقط برای تو دوست شاپرکی

Bagg & Box Telecharger Icon Pack

Screenshot

Mammoth IconsScreenshot

Dino IconsScreenshot

Cemagraphics IconsScreenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Screenshot

Wifun IconsScreenshot

City Icons
The City icon pack 

Screenshot Screenshot

Screenshot Screenshot

Irish Icon PackScreenshot

Simpsons Mail IconsScreenshot

Free Web Applications Icon SetScreenshot

Knob Buttons Toolbar IconsScreenshot

Monofactor Free Vector Icon SetScreenshot

Polaroid Icon
512×512px .PNG.

Screenshot

TV IconScreenshot

Apple Mail Icons

Screenshot

Sticky Pack
38 icons, 128×128, png, psd.

Screenshot

Feedicons 2Screenshot

Users Icon SetScreenshot

RSS-icons
9 icons.

Screenshot

PI Diagona Pack
400 (200+200) icons are included in PNG format.

Screenshot

Niome Icon Pack

Screenshot

iVista Icon Pack 2Screenshot

Flat Panel Monitor Icon
128px desktop & application icon. Don’t forget to check out the PDP Panel Icon.

Screenshot

Green Icon set
9 icons.

Screenshot

Onibari + Onibari Light Icon PacksScreenshot

Screenshot

iMac Icon
The package includes both PNG & ICO format.

Screenshot

Vista Aero PackScreenshot

SimplisticaScreenshot

Simplexity File IconsScreenshot

Black PearlScreenshot

Adobe Work FoldersScreenshot

HP Dock Icon Set
1024px, 512px, 256px. All file types are .PNG.

Screenshot

منبع: مجله smashing

تهیه و ترجمه و گردآوری: طراحی و گرافیک شاپرک/ فاطمه آزادبخت

/ 0 نظر / 66 بازدید