فتوشاپ برای تازه طراحان>> لایه ماسک چیه؟

لایه ماسک چیست؟

میخوام راجع به یکی از قوی ترین ویژگیهای فتوشاپ امروز صحبت کنم و ارزش اون وقتی مشخص میشه که شما افکتهایی رو روی تصویرتون اعمال کردین و بعد متوجه میشین که اون افکت رو نمی خواستین. یکی از راههایی که می تونین برای برگشتن اعمال کنین منوی هیستوریه. اما در خیلی از موارد دیگه به اون پله و مرحله دسترسی ندارین. اما با این ویژگی شما هر لحظه به لایتون و اعمالی که رو اون انجام دادین مسلطید.

این ویژگیو لایه ماسک براتون اعمال می کنه.

من ترجیح می دم که این آموزشو به صورت عملی با هم یاد بگیریم. بنابراین تصویر شیر رو دانلود کرده و اونو باز کنین. رو تصویر بندانگشتی شیر دابل کلیک کنین تا از حالت قفل دربیاد.

چراباید تصویر شیر رو از حالت فقل دربیاریم؟ با

Why do I have to unlock the background layer? By unlocking the background layer, you are free to move it over the canvas. Grab the move tool (V) and move the lion layer: you will see the transparent background, while if you lock it there’s no way to move it. Also you can’t apply a layer mask if the layer is locked.

unlock the background layer

Now let’s create the layer mask. Simply click the “add layer mask” button which is at the bottom of the layers window. A white rectangle will appear near the lion thumbnail layer. This white rectangle represents the layer mask.

create the layer mask

Let’s see the basic use of the mask: set black as foreground color and grab the brush tool (B). In my case I’ve chosen a 300px default round brush. Click a couple of times over the lion face:

click twice using the brush tool

As you may have noticed, the black brush, combined with the mask, works like the eraser tool. There are two spots over the mask thumbnail, representing the area eliminated with the brush tool. So where’s the power of the mask?

Switch the foreground color from black to white. With the mask still selected (not the layer thumbnail, but the mask. Make attention!) paint over one of the 2 spots. Ta-daa! Pixels will reappear. So here is the power of masks: you “mask” pixels, don’t eliminate them. If you mask pixels, you can replace them at any time, while if you eliminate them you lose them.

How the layer masks works:

  • Black: eliminate pixels
  • White: replace pixels
  • Grayscale colors: reduce pixel opacity

repair using the white brush

Let’s suppose you’re working on a complex composition with lots of layers. At the end of the process you decide that you’ve erased too much of an object. How to repair? If you have used the eraser tool there’s no way, while if you used a layer mask, simply grab a white brush and modify the image until you’re satisfied.

So here is a basic definition: the layer mask is a tool that allow you to eliminate and replace pixels of a layer at any time.

Exercise 1: create the til-shift photography effect using masks

Download this beautiful photo of Prague and open it in Photoshop.

Prague photo

Duplicate the layer by pressing Ctrl+J (or go to Layer>Duplicate layer).

duplicate layer

Now go to filter>Blur>Gaussian blur and enter a value around 10px:

gaussian blur

At this point we have two layer: the bottom one which is the original layer, and the upper one which is blurred. To create the til-shift effect we have to remove the blurred effect from a specific area – the one you want to emphasize. So create a layer mask:

create a layer mask

Grab a black soft brush (reduce hardness to 0%) and start painting over the bridge. Painting over the mask using a black brush we remove that area. In this way an area of the below layer will reappear:

apply the black brush

Here is the til-shift effect! In case you’re not satisfied with the result. you can always use the white brush to replace the pixels.

til-shift photo effect

Exercise 2: working with gradients

There’s another tool that can be used combined with layers masks: the Gradient tool (G). Download this picture of a flower and open it in Photoshop.

flower picture

Duplicate the flower’s layer (ctrl+J) and desaturate it by going to Image>Adjustments>Desaturate.

desaturate the flower

Create a layer mask. Set black as foreground color and white as background. Then grab the gradient tool (G), click on the left edge of the canvas, drag till the right one and release. The final result gently goes from the colored area (eliminated from the top layer using the gradient tool) to the black/white one.

This technique, that can result not so useful, is often used in web and icon design to create gradients going from white to transparent.

gradient applied

/ 5 نظر / 110 بازدید
لیدا

عزیزم من که اصلا از آموزشتون خوشم نیامد نه توضیحی نه چیزی ................ با عکس که متوجه نمی شیم ماسک چیکا رمیکنه ؟

محمد جواد صابری

تا جایی که میدونم ماسک با دو ابزار براش،گرادینت کار میکنه چیز دیگه ای هم هست که ماسک رو روی آن اعمال کنیم؟ لطفا جواب نظراتمو به میل هم بفرستید

maryam

cool

m

چیزی رو که برای محمدجواد صابری ایمیل کردید برای منم ایمیل میکنین؟

سحر

سلام خسته نباشید چرا مطالبتون انگلیسیه؟ لطفا فارسی بزارید تا بشه بیشتر استفاده کرد مرسی